Slider

Wrzesień 2010

Dzień 13 lipca 2010 r. może zostać uznany za dzień (częściowego choćby) zwycięstwa przeciwników upraw GMO. Tego dnia Komisja Europejska przyjęła nowe Zalecenie dotyczące współistnienia upraw roślin genetycznie modyfikowanych, tradycyjnych i biologicznych[1] oraz przedstawiła propozycję Rozporządzenia, które miałoby umożliwić Państwom członkowskim ograniczenie lub zakazanie upraw GMO na swoim terytorium[2].