Slider

Październik 2010

W zeszły wtorek Trybunał Konstytucyjny stwierdził niezgodność z Konstytucją zasad finansowania z budżetu państwa składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników. Powód? Państwo w takim samym stopniu dopłaca (a raczej opłaca, bo w całości) zdrowotne składki rolników, bez względu na wysokość osiąganych przez nich przychodów, co jest niezgodne – mówiąc w pewnym uproszczeniu – z konstytucyjną zasadą […]

Wzmożoną uwagę rządu, parlamentu i mediów zajęła ostatnio sprawa walki z tzw. „dopalaczami”. Przeprowadzono spektakularną akcję zamknięcia „smart shopów”, aresztowano właściciela jednego z nich i uchwalono naprędce tzw. ustawę  antydopalaczową, która zakazała wytwarzania i wprowadzania do obrotu na terytorium Polski tzw. środków zastępczych. „Dopalacze”, czyli inaczej mówiąc zamienniki zakazanych substancji psychotropowych i środków odurzających nie […]