Slider

Maj 2011

…. tak postanowił Międzyrządowy Komitet UNESCO dla zachowania niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości, który zebrał się w listopadzie 2010 r. w Nairobi i wpisał dietę śródziemnomorską na swoją prestiżową listę. Wydarzenie na pewno bez precedensu. Nie często sprawy żywności i jedzenia uzyskują tak wysokie kulturowe wyróżnienie. Zaskakujące? A niby dlaczego. W końcu o kulturze możemy mówić […]

Polacy za bardziej prawdopodobne uważają pogorszenie zdrowia spowodowane spożywaną żywnością niż stanie się ofiarą przestępstwa! Tak wynika z sondażu Eurobarometru przeprowadzonego w zeszłym roku na temat zagrożeń związanych z żywnością. Czy to wina podstępnych producentów? Okazuje się, że nie. To wina nas samych.