Agnieszka Szymecka-Wesołowska

dr nauk prawnych

Food law to moja praca i pasja. Na co dzień pomagam producentom, przetwórcom i dystrybutorom żywności odnaleźć się w otoczeniu regulacyjnym rynku spożywczego. A wszystko to, by żywność na naszych stołach była zdrowa, dobrej jakości i służyła konsumentom.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Zmiany w zakresie dodatków do żywności: unijne wykazy opublikowane

Agnieszka Szymecka-Wesołowska19 listopada 2011Komentarze (0)

12 listopada br. Unia Europejska opublikowała długo oczekiwane wykazy substancji dodatkowych dopuszczonych do stosowania w żywności i w dodatkach do żywności (a także enzymach, aromatach i składnikach odżywczych) oraz warunków ich stosowania. Zgodnie z regulującym te kwestie Rozporządzeniem PE i Rady (WE) nr 1333/2008 z 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności, wykazy te miały być gotowe po zakończeniu przeglądu dotychczasowych wykazów zawartych w trzech dyrektywach unijnych, tj. do dnia 20 stycznia 2011 r. Z różnych względów jednak procedura ta uległa przedłużeniu.

Nowe, zweryfikowane listy dozwolonych substancji dodatkowych wprowadzone zostały na mocy dwóch Rozporządzeń Komisji z dnia 11 listopada 2011 r. tj.

Rozporządzenia nr 1129/2011 zmianiającego załącznik II do Rozporządzenia PE i Rady (WE) nr  1333/2008 poprzez ustanowienie unijnego wykazu dodatków do żywności, uzupełnionego przez Rozporządzenie nr 1131/2011 dotyczącego glikozydów stewiolowych oraz

Rozporządzenia nr 1130/2011 zmieniającego załącznik III do rozporządzenia PE i Rady (WE) nr 1333/2008 poprzez ustanowienie unijnego wykazu dodatków do żywności dopuszczonych do stosowania w dodatkach do żywności, enzymach spożywczych, środkach aromatyzujących i składnikach odżywczych.

Wejście w życie ww. wykazów ujednolici warunki stosowania substancji dodatkowych na obszarze całej Unii Europejskiej. Załącznik II będzie stosowany od dnia 1 czerwca 2013 r., z wyjątkiem warunków używania glikozydów stewiolowych, które zaczną obowiązywać już 2 grudnia 2011 r., podobnie jak Załącznik III.

Ze względu zaś na to, że nowe rozporządzenia wiążą w całości i są bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich, dotychczas obowiązujące w Polsce Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22 listopada 2010 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych straci swoją moc prawną i będzie musiało zostać uchylone.

 

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Centrum Prawa Żywnościowego A.Szymecka-Wesołowska D.Szostek sp. j. Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Centrum Prawa Żywnościowego A.Szymecka-Wesołowska D.Szostek sp. j. z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@food-law.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: