Slider

19.11.2011

Zmiany w zakresie dodatków do żywności: unijne wykazy opublikowane

12 listopada br. Unia Europejska opublikowała długo oczekiwane wykazy substancji dodatkowych dopuszczonych do stosowania w żywności i w dodatkach do żywności (a także enzymach, aromatach i składnikach odżywczych) oraz warunków ich stosowania. Zgodnie z regulującym te kwestie Rozporządzeniem PE i Rady (WE) nr 1333/2008 z 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności, wykazy te miały być gotowe po zakończeniu przeglądu dotychczasowych wykazów zawartych w trzech dyrektywach unijnych, tj. do dnia 20 stycznia 2011 r. Z różnych względów jednak procedura ta uległa przedłużeniu.

Nowe, zweryfikowane listy dozwolonych substancji dodatkowych wprowadzone zostały na mocy dwóch Rozporządzeń Komisji z dnia 11 listopada 2011 r. tj.

Rozporządzenia nr 1129/2011 zmianiającego załącznik II do Rozporządzenia PE i Rady (WE) nr  1333/2008 poprzez ustanowienie unijnego wykazu dodatków do żywności, uzupełnionego przez Rozporządzenie nr 1131/2011 dotyczącego glikozydów stewiolowych oraz

Rozporządzenia nr 1130/2011 zmieniającego załącznik III do rozporządzenia PE i Rady (WE) nr 1333/2008 poprzez ustanowienie unijnego wykazu dodatków do żywności dopuszczonych do stosowania w dodatkach do żywności, enzymach spożywczych, środkach aromatyzujących i składnikach odżywczych.

Wejście w życie ww. wykazów ujednolici warunki stosowania substancji dodatkowych na obszarze całej Unii Europejskiej. Załącznik II będzie stosowany od dnia 1 czerwca 2013 r., z wyjątkiem warunków używania glikozydów stewiolowych, które zaczną obowiązywać już 2 grudnia 2011 r., podobnie jak Załącznik III.

Ze względu zaś na to, że nowe rozporządzenia wiążą w całości i są bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich, dotychczas obowiązujące w Polsce Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22 listopada 2010 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych straci swoją moc prawną i będzie musiało zostać uchylone.

 

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: