Slider

Kwiecień 2012

Z takim pytaniem zamierza wystąpić do Prezesa Rady Ministrów redakcja magazynu “Bezpieczeństwo i Higiena Żywności“. Po aferach żywnościowych – najpierw z solą wypadową a potem suszem jajecznym – rodzi się bowiem (po raz kolejny) pytanie o kondycję systemu urzędowej kontroli żywności w Polsce. Czy system ten spełnia swoje funkcje? Czy wielość inspekcji i krzyżowanie się kompetencji […]