Slider

GMO

W 2010 r. głośnym echem odbiła się sprawa niemieckiego pszczelarza, w którego miodzie znalazł się – w sposób przez niego niezamierzony – pyłek genetycznie modyfikowanej kukurydzy MON 810. Niemieckie organy uznały, że miód ten powinien być oznakowany jako GMO, ponieważ przepisy dotyczące żywności GMO nakazują m.in. odpowienie znakowanie składników GMO, a pyłek – w ocenie […]

Prezydent Komorowski zawetował dziś ustawę o nasiennictwie. I podobnie jak wiele innych osób, cieszy mnie to niezmiernie.

Śledząc poczynania polskiego ustawodawcy w kwestii regualcji GMO, automatycznie przychodzi mi na myśl słynne powiedzenie Seneki: „Errare humanum est perseverare autem diabolicum”, co znaczy nie mniej nie wiecej: „Błądzić jest rzeczą ludzką, pozostawać w błędzie rzeczą diabelską”.

Temat organizmów gentycznie modyfikowanych odżywa wciąż na nowo i w ciągle to nowych odsłonach. Nie zdążyły opaść jeszcze emocje po orzeczeniu Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który w lipcu 2009 r. stwierdził niezgodność polskiego zakazu obrotu nasionami GMO z dyrektywani unijnymi, a już na horyzoncie pojawia się nowa sprawa, której finał znowu może skończyć się – przynajmniej […]

Dzień 13 lipca 2010 r. może zostać uznany za dzień (częściowego choćby) zwycięstwa przeciwników upraw GMO. Tego dnia Komisja Europejska przyjęła nowe Zalecenie dotyczące współistnienia upraw roślin genetycznie modyfikowanych, tradycyjnych i biologicznych[1] oraz przedstawiła propozycję Rozporządzenia, które miałoby umożliwić Państwom członkowskim ograniczenie lub zakazanie upraw GMO na swoim terytorium[2].