Slider

Producenci

Od dziś radykalnie zmienia się sytuacja prawna napojów energetyzujących. Zmiana dotyczy przede wszystkim ich składu. Co ciekawe, wielka zmiana w warunkach wprowadzania tych produktów na rynek polski nastąpiła nie w wyniku celowego działania prawodawcy i przyjęcia szczególnego aktu prawnego, ale niejako “prawnym rykoszetem”. 

12 listopada br. Unia Europejska opublikowała długo oczekiwane wykazy substancji dodatkowych dopuszczonych do stosowania w żywności i w dodatkach do żywności (a także enzymach, aromatach i składnikach odżywczych) oraz warunków ich stosowania.

W zeszły wtorek Trybunał Konstytucyjny stwierdził niezgodność z Konstytucją zasad finansowania z budżetu państwa składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników. Powód? Państwo w takim samym stopniu dopłaca (a raczej opłaca, bo w całości) zdrowotne składki rolników, bez względu na wysokość osiąganych przez nich przychodów, co jest niezgodne – mówiąc w pewnym uproszczeniu – z konstytucyjną zasadą […]