Slider

Zarządzanie jakością

Pisałam niedawno o nowych wymaganiach, jakie zostały wprowadzone w USA w zakresie sprzedaży żywności na rynek amerykański (zob. wpis). Wiele osób interesuje się tym zagadnieniem. Mam więc dobrą wiadomość dla wszystkich zainteresowanych: szkolenia z zakresu „Preventive Controls Qualified Individual” są organizowane w Polsce. Oferuje je jednostka certyfikująca ISOQAR, zajmująca się certyfikacją systemów zarządzania i będąca przedstawicielstwem […]