Slider

Sierpień 2010

Pod koniec lipca br. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło założenia do ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności (tekst założeń dostępny na stronie http://bip.minrol.gov.pl). Projekt ten stanowi kolejną już próbę reformy struktur administracyjnych systemu bezpieczeństwa żywności w Polsce. Planowana jest konsolidacja kilku inspekcji zaangażowanych w urzędową kontrolę żywności: Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych […]

W rubryce Temat miesiąca na stronie Centrum Prawa Żywnościowego (www.food-law.pl) zamieściliśmy przygotowaną przez nas analizę zagrożeń i korzyści, jakie mogą wynikać dla przedsiębiorców branży żywnościowej z ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Zdecydowaliśmy się ustanowić ten temat tematem miesiąca z uwagi na to, że instytucja pozwów zbiorowych jest zupełną nowością w polskim porządku prawnym […]

15.08.2010

Powitanie

Witam serdecznie! Blog prawa żywnościowego, który mam przyjemność dziś zainaugurować, stanowi instrument dzielenia się z Państwem wiedzą i doświadczeniami, jakie ja i inni współpracujący ze mną prawnicy zdobywamy w trakcie realizacji projektów w ramach Centrum Prawa Żywnościowego. Celem bloga jest przedstawianie i omawianie ciekawych zagadnień prawnych z zakresu prawa żywnościowego, które – mam nadzieję – […]