Agnieszka Szymecka-Wesołowska

dr nauk prawnych

Food law to moja praca i pasja. Na co dzień pomagam producentom, przetwórcom i dystrybutorom żywności odnaleźć się w otoczeniu regulacyjnym rynku spożywczego. A wszystko to, by żywność na naszych stołach była zdrowa, dobrej jakości i służyła konsumentom.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Jakie zmiany w ustawie o jakości handlowej?

Agnieszka Szymecka-Wesołowska19 listopada 2013Komentarze (0)

Na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.https://www.prawo-zywnosciowe.pl/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif Projekt ma na celu m.in. dostosowanie przepisów krajowych do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, które od 13.12.2014 r. będzie podstawowym aktem regulującym zasady znakowania żywności w całej Unii Europejskiej. Ale nie tylko…https://www.prawo-zywnosciowe.pl/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gifhttps://www.prawo-zywnosciowe.pl/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif

Przyczyną wprowadzenia projektowanych regulacji jest także konieczność uaktualnienia i doprecyzowania części przepisów w zakresie działań Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz wykonanie przepisów rozporządzenia nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) z dnia 17 lipca 2000 r. ustanawiającego system identyfikacji i rejestracji bydła i dotyczącego etykietowania wołowiny i produktów z wołowiny oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 820/97, w zakresie systemu dobrowolnego znakowania mięsa wołowego.

Wśród wielu projektowanych zmian warto przyjrzeć się przepisom w zakresie sankcji zawartym w ustawie o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Projekt nowelizacji przewiduje dodanie ust. 3a w art. 40a ustawy stanowiącego, że kto bez zgody organu Inspekcji narusza zabezpieczenie nałożone w trakcie przeprowadzanych czynności kontrolnych, podlega karze pieniężnej w wysokości do trzykrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Projekt zakłada również dodanie ust. 4a do art. 40a ustawy, co w ocenie projektodawcy podyktowane jest koniecznością wprowadzenia sankcji dla producentów, którzy chcąc uniknąć wydania w stosunku do partii artykułu rolno-spożywczego decyzji zakazującej wprowadzenia jej do obrotu, zbywają ją pomimo zabezpieczenia przed dniem wydania takiej decyzji. Obecnie możliwość podania do publicznej wiadomości przewidziana jest wyłącznie odnośnie do decyzji wydawanych na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy, co uniemożliwia upublicznienie informacji o podmiotach, które przed wydaniem decyzji administracyjnej sprzedały zafałszowane artykuły rolno-spożywcze. W przypadku bowiem produktów nietrwałych mikrobiologicznie IJHARS nie zabezpiecza towaru i decyzja zostaje czasami wydana po wprowadzeniu towaru do obrotu przez przedsiębiorcę.

W myśl projektu w art. 40a ustawy dodane zostaną ust. 5a i 5b. W świetle ust. 5a wojewódzki inspektor, Główny Inspektor JHARS albo wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej ustalając wysokość kary pieniężnej może żądać okazywania dokumentów związanych z ustaleniem okoliczności, o których mowa w ust. 5 ustawy (dyrektywy wymiaru kary) w szczególności dotyczących obrotów, przychodu i wartości kontrolowanych artykułów rolno-spożywczych. Natomiast ust. 5b ustawy przewiduje, że w przypadku, gdy przedsiębiorca nie uzyskał przychodu w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary, przy wymierzaniu kary pieniężnej na podstawie ust. 1 pkt 4 (artykuł rolno-spożywczy zafałszowany) lub pkt 5 (niepoddanie klasyfikacji lub ustalaniu masy tusz wieprzowych lub wołowych) właściwy organ wymierza karę pieniężną w wysokości do dwudziestokrotności przeciętnego wynagrodzenia, nie niższą jednak niż 1000 zł.

 

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Agnieszka Szymecka-Wesołowska

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Centrum Prawa Żywnościowego A.Szymecka-Wesołowska D.Szostek sp. j. w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Centrum Prawa Żywnościowego A.Szymecka-Wesołowska D.Szostek sp. j. w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: